Wersje w skrócie

Langmeier Backup 10 dla serwerów i centrów danych jest dostępny w dwóch wersjach:

 • Langmeier Backup 10 Server Essentials dla Windows Essentials Server
 • Langmeier Backup 10 Server for Windows Server
 • Langmeier Backup 10 V-flex Unlimited dla hostów i maszyn wirtualnych

Wyciągnij różnice z poniższej tabeli:

Nutzung der Lizenz Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Liczba serwerów fizycznych 1 1 1
Liczba serwerów wirtualnych, na hosta 1 1 Nieograniczony
Liczba rdzeni procesora Nieograniczony Nieograniczony Nieograniczony
Podstawowe funkcje Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Serwer Wymiany
Serwer bazy danych
Active Directory
Sharepoint
Aplikacje biznesowe (SAP, Oracle, Notes etc...)
Obrazy systemu
Kopia zapasowa folderów i plików
Odzyskiwanie danych po awarii za pomocą awaryjnych nośników startowych (fizycznych lub wirtualnych)
Montowanie obrazów nośników jako napęd
Back up baz danych i aplikacji podczas ich działania (Exchange, SQL Server, Windows, etc.)
Centralne logowanie emaili
Szyfrowanie danych z możliwością wyboru poziomu szyfrowania
Backup do archiwów ZIP
Kompresja danych
Edytor skryptów VB do implementacji własnych funkcji
Deduplikacja danych (poprzez komponent Windows, wymaga co najmniej Windows Server 2012)
Miejsca docelowe kopii zapasowej Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Pamięć masowa podłączona do sieci (NAS), chronione foldery sieciowe
Serwer FTP
Napędy taśmowe wszystkich typów
Nośniki USB, dyski twarde (dyski USB 1.1/2.0/3.0, IDE, PATA, SATA, SCSI, SAS, FireWire, IEEE1394)
RDX media
Usługi online: aBusiness, OneDrive, GoogleDrive, HiDrive, SecureSafe i wiele innych...
Dla PC & Laptop
Dla serwerów i maszyn wirtualnych

Backup Server Essentials

$209.30 Wyjątkowy

instead $299 Wybierz
 • Jednorazowa licencja stała
 • 1 rok wsparcia i aktualizacji
 • Dla instalacji 1 serwera
 • Wszystkie funkcje Langmeier Backup Business
 • +
 • Kopia zapasowa danych na Windows Essentials Server
 • Szyfrowanie zgodne zDSGVO
 • Ochrona backupu przed ransomware
 • Odzyskiwanie niezależne od sprzętu
 • Skompresowana kopia zapasowa
 • Backup logów przez e-mail
 • Indywidualne skrypty do tworzenia kopii zapasowych
 • Kopia zapasowa jako usługa systemu Windows

Backup
Server

$349.30 Wyjątkowy

instead $499 Wybierz
 • Jednorazowa licencja stała
 • 1 rok wsparcia i aktualizacji
 • Dla instalacji 1 serwera
 • Wszystkie funkcje Langmeier Backup Business
 • +
 • Tworzenie kopii zapasowych danych w systemie Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012
 • Szyfrowanie zgodne zDSGVO
 • Ochrona backupu przed ransomware
 • Odzyskiwanie niezależne od sprzętu
 • Skompresowana kopia zapasowa
 • Backup logów przez e-mail
 • Indywidualne skrypty do tworzenia kopii zapasowych
 • Kopia zapasowa jako usługa systemu Windows

Backup
V‑Flex

$545.30 Wyjątkowy

instead $779 Wybierz
 • Jednorazowa licencja stała
 • 1 rok wsparcia i aktualizacji
 • Liczba maszyn wirtualnych na hosta
 • Wszystkie funkcje Langmeier Backup Business
 • +
 • Backup danych pod Windows Hyper-V Server pod Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012
 • Kopia zapasowa danych Hyper-V podczas pracy
 • Dla hostów i maszyn wirtualnych
 • Szyfrowanie zgodne zDSGVO
 • Ochrona backupu przed ransomware
 • Odzyskiwanie niezależne od sprzętu
 • Skompresowana kopia zapasowa
 • Backup logów przez e-mail
 • Indywidualne skrypty do tworzenia kopii zapasowych
 • Kopia zapasowa jako usługa systemu Windows
Metody tworzenia kopii zapasowej plików Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Pełna kopia zapasowa    
Historyczna kopia zapasowa
Synchronizacja    
Korekta uzupełniająca
Kopia różnicowa
kopia zapasowa plików 1:1
Metody backupu Obrazy dysków Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Pełna kopia zapasowa jako obraz    
Obrazy różnicowych kopii zapasowych
Obrazy dysków twardych z wieloma partycjami
Systemy operacyjne Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Windows Server 2022 Essentials
   
Windows Server 2019 Essentials
   
Windows Server 2016 Essentials
   
Windows Server 2012 R2 Foundation
   
Windows Server 2012 R2 Essentials
   
Windows Server 2012 Foundation
   
Windows Server 2012 Essentials
   
Windows Small Business Server 2011
   
Windows Small Business Server 2008
   
Windows Server 2008 R2 Foundation    
Windows Small Business Server 2003    
Windows Server 2022 Standard
   
Windows Server 2022 Datacenter
   
Windows Server 2022 Azure Datacenter
   
Windows Server 2019 Standard
   
Windows Server 2019 Datacenter
   
Windows Server 2016 Standard
   
Windows Server 2016 Datacenter
   
Windows Server 2012 R2 Standard    
Windows Server 2012 R2 Datacenter    
Windows Server 2012 Standard    
Windows Server 2012 Datacenter    
Windows Server 2008 R2 Standard
   
Windows Server 2008 R2 Enterprise
   
Windows Server 2008 R2 Datacenter
   
Windows Web Server 2008 R2
   
Windows Storage Server 2008 R2
   
Windows Server 2008 R2 Itanium
   
Windows Server 2008 Standard Edition
   
Windows Server 2008 Enterprise Edition
   
Windows Server 2008 Datacenter Edition
   
Windows Web Server 2008    
Windows Server 2008 Itanium    
Microsoft Hyper-V Server 2022    
Microsoft Hyper-V Server 2019
   
Microsoft Hyper-V Server 2016    
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2    
VMware vSphere ESXi für Windows    
VMware vSphere für Windows    
 
Zalecane przez ekspertów

Chroń swoje serwery Windows.

  Kup teraz   Download now Langmeier Backup dla
Windows Server