Εκδόσεις με μια ματιά

Το Langmeier Backup 10 για διακομιστές και κέντρα δεδομένων διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

 • Langmeier Backup 10 Server Essentials για Windows Essentials Server
 • Langmeier Backup 10 Server για Windows Servers
 • Langmeier Backup 10 V-flex Απεριόριστα για κεντρικούς υπολογιστές και εικονικές μηχανές

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τις διαφορές:

Nutzung der Lizenz Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Αριθμός φυσικών διακομιστών 1 1 1
Αριθμός εικονικών διακομιστών, ανά κεντρικό υπολογιστή 1 1 Απεριόριστα
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Βασικές λειτουργίες Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Διακομιστής Exchange
Διακομιστής SQL
Active Directory
Sharepoint
Επιχειρηματικές εφαρμογές (SAP, Oracle, Notes κ.λπ...)
Εικόνες συστήματος
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας φακέλων και αρχείων
Ανάκτηση μετά από καταστροφή με εκκινήσιμα μέσα έκτακτης ανάγκης (φυσικά ή εικονικά)
Προσάρτηση εικόνων φορέων δεδομένων ως μονάδων δίσκου
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων και εφαρμογών κατά τη λειτουργία (Exchange, SQL Server, Windows κ.λπ.)
Κεντρική καταγραφή email
Κρυπτογράφηση δεδομένων με επιλέξιμο επίπεδο κρυπτογράφησης
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε αρχεία ZIP
Συμπίεση δεδομένων
VB-Script-Editor για την υλοποίηση δικών σας λειτουργιών
Αποδελτίωση δεδομένων (μέσω του συστατικού των Windows, απαιτεί τουλάχιστον Windows Server 2012)
Στόχοι αντιγράφων ασφαλείας Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Αποθήκευση συνδεδεμένη στο δίκτυο (NAS), προστατευμένοι φάκελοι δικτύου
Διακομιστής FTP
Μονάδες ταινιών όλων των τύπων
Φορείς δεδομένων USB, σκληροί δίσκοι (δίσκοι USB 1.1/2.0/3.0, IDE, PATA, SATA, SCSI, SAS, FireWire, IEEE1394)
Μέσα δεδομένων RDX
Διαδικτυακές υπηρεσίες: aBusiness, OneDrive, GoogleDrive, HiDrive, SecureSafe και πολλά άλλα...
Για PC & Laptop
Για διακομιστές & εικονικές μηχανές

Backup Server Essentials

$209.30 Μοναδικό

αντί για $299 Επιλέξτε
 • Μόνιμη άδεια μίας χρήσης
 • υποστήριξη & ενημερώσεις 1 έτους
 • Για εγκατάσταση 1 διακομιστή
 • Όλες οι λειτουργίες του Langmeier Backup Business
 • +
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων στο πλαίσιο του Windows Essentials Server
 • Κρυπτογράφηση συμβατή με DSGVO
 • Προστασία αντιγράφων ασφαλείας από ransomware
 • Ανάκτηση ανεξαρτήτως υλικού
 • Συμπιεσμένο αντίγραφο ασφαλείας
 • Πρωτόκολλα αντιγράφων ασφαλείας μέσω e-mail
 • Ατομικές δέσμες ενεργειών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ως υπηρεσία των Windows

Backup
Server

$349.30 Μοναδικό

αντί για $499 Επιλέξτε
 • Μόνιμη άδεια μίας χρήσης
 • υποστήριξη & ενημερώσεις 1 έτους
 • Για εγκατάσταση 1 διακομιστή
 • Όλες οι λειτουργίες του Langmeier Backup Business
 • +
 • Προστασία δεδομένων υπό Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012
 • Κρυπτογράφηση συμβατή με DSGVO
 • Προστασία αντιγράφων ασφαλείας από ransomware
 • Ανάκτηση ανεξαρτήτως υλικού
 • Συμπιεσμένο αντίγραφο ασφαλείας
 • Πρωτόκολλα αντιγράφων ασφαλείας μέσω e-mail
 • Ατομικές δέσμες ενεργειών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ως υπηρεσία των Windows

Backup
V‑Flex

$545.30 Μοναδικό

αντί για $779 Επιλέξτε
 • Μόνιμη άδεια μίας χρήσης
 • υποστήριξη & ενημερώσεις 1 έτους
 • Αριθμός εικονικών μηχανών ανά κεντρικό υπολογιστή
 • Όλες οι λειτουργίες του Langmeier Backup Business
 • +
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων υπό Windows Hyper-V Server υπό Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων Hyper-V κατά τη λειτουργία
 • Για κεντρικές και εικονικές μηχανές
 • Κρυπτογράφηση συμβατή με DSGVO
 • Προστασία αντιγράφων ασφαλείας από ransomware
 • Ανάκτηση ανεξαρτήτως υλικού
 • Συμπιεσμένο αντίγραφο ασφαλείας
 • Πρωτόκολλα αντιγράφων ασφαλείας μέσω e-mail
 • Ατομικές δέσμες ενεργειών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ως υπηρεσία των Windows
Μέθοδοι δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Πλήρες αντίγραφο ασφαλείας    
Ιστορικό αντίγραφο ασφαλείας
Συγχρονισμός    
Αυξητικό αντίγραφο ασφαλείας
Διαφορικό αντίγραφο ασφαλείας
1:1 δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων
Μέθοδοι δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πλήρους εικόνας    
Διαφορικές εικόνες αντιγράφων ασφαλείας
Εικόνες σκληρού δίσκου με πολλές κατατμήσεις
Λειτουργικά συστήματα Ser­ver Ess­en­ti­als Ser­ver V-flex Un­li­mi­ted
Windows Server 2022 Essentials
   
Windows Server 2019 Essentials
   
Windows Server 2016 Essentials
   
Windows Server 2012 R2 Foundation
   
Windows Server 2012 R2 Essentials
   
Windows Server 2012 Foundation
   
Windows Server 2012 Essentials
   
Windows Small Business Server 2011
   
Windows Small Business Server 2008
   
Windows Server 2008 R2 Foundation    
Windows Small Business Server 2003    
Windows Server 2022 Standard
   
Windows Server 2022 Datacenter
   
Windows Server 2022 Azure Datacenter
   
Windows Server 2019 Standard
   
Windows Server 2019 Datacenter
   
Windows Server 2016 Standard
   
Windows Server 2016 Datacenter
   
Windows Server 2012 R2 Standard    
Windows Server 2012 R2 Datacenter    
Windows Server 2012 Standard    
Windows Server 2012 Datacenter    
Windows Server 2008 R2 Standard
   
Windows Server 2008 R2 Enterprise
   
Windows Server 2008 R2 Datacenter
   
Windows Web Server 2008 R2
   
Windows Storage Server 2008 R2
   
Windows Server 2008 R2 Itanium
   
Windows Server 2008 Standard Edition
   
Windows Server 2008 Enterprise Edition
   
Windows Server 2008 Datacenter Edition
   
Windows Web Server 2008    
Windows Server 2008 Itanium    
Microsoft Hyper-V Server 2022    
Microsoft Hyper-V Server 2019
   
Microsoft Hyper-V Server 2016    
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2    
VMware vSphere ESXi für Windows    
VMware vSphere für Windows    
 
Συνιστάται από ειδικούς

Προστατέψτε τους διακομιστές σας με Windows.

  Αγοράστε τώρα   Κατεβάστε τώρα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Langmeier για
Windows Server